Thông tư 03/BNN Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ngày 14 tháng 1 năm 2009 - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      NHÃN HÀNG
         Quyết định 178 Ttg ngày 30 tháng 8 năm 1999 Ban hành qui chế ghi nhãn hàng hóa lưu thông... (hhl)
             Thông tư 03/BNN Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ngày 14 tháng 1 năm 2009 qui định ghi...

Tìm trong văn bản

Thông tư 03/BNN Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ngày 14 tháng 1 năm 2009 qui định ghi nhãn thuốc thú y

Ngày ký:14-01-2009
Áp dụng từ:sau 45 ngày kể từ ngày ký

Trích yếu
    

1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định nội dung, cách ghi nhãn đối với thuốc thú y xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông tại Việt Nam đối với mọi tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước có hoạt động sản xuất, sản xuất nhượng quyền, gia công, san chia, đóng gói lại (sau đây gọi là sản xuất), kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu thuốc thú y (bao gồm cả th[...]

Mục lục

MỤC I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điểm 1. Phạm vi điều chỉnh

Điểm 2. Đối tượng áp dụng

Điểm 3. Giải thích từ ngữ

Điểm 4. Những loại thuốc thú y phải ghi nhãn

Điểm 5. Vị trí nhãn thuốc thú y

Điểm 6. Kích thước nhãn thuốc thú y

Điểm 7. Màu sắc của chữ, ký hiệu và hình ảnh trên nhãn thuốc

Điểm 8. Ngôn ngữ trình bày trên nhãn thuốc

Điểm 9. Trách nhiệm ghi nhãn thuốc thú y

MỤC II. NỘI DUNG VÀ CÁCH GHI NHÃN THUỐC THÚ Y

A - NỘI DUNG GHI NHÃN THUỐC THÚ Y

Điểm 1. Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn thuốc thú y

Điểm 2. Các nội dung khác thể hiện trên nhãn thuốc thú y

Điểm 3. Nội dung ghi trên nhãn nguyên liệu làm thuốc thú y

Điểm 4. Nội dung ghi trên nhãn vỉ thuốc thú y

Điểm 5. Nội dung ghi nhãn trên bao bì trực tiếp có kích thước nhỏ

B - CÁCH GHI NHÃN THUỐC THÚ Y

Điểm 1. Tên thuốc thú y

Điểm 2. Thành phần hoạt chất, hàm lượng hoặc nồng độ

Điểm 3. Quy cách đóng gói

Điểm 4. Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và thời gian ngừng sử dụng thuốc (nếu có)

Điểm 5. Dạng bào chế, số đăng ký lưu hành, số lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn dùng, điều kiện bảo quản

Điểm 6. Các dấu hiệu cần lưu ý

Điểm 7. Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân sản xuất chịu trách nhiệm về thuốc

Điểm 8. Xuất xứ của thuốc thú y

Điểm 9. Hướng dẫn sử dụng thuốc thú y

Điểm 10. Cách ghi nhãn phụ

MỤC III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điểm 1. Cục Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu thuốc thú y và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lưu thông thuốc thú y tại Việt Nam có trách...

Điểm 2. Các loại thuốc thú y có nhãn ghi theo Thông tư số 75/2000/TT-BNN-KHCN ngày 17/7/2000 của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đưa vào lưu thông trên thị trường trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục lưu thông đến hết hạn dùng của thuốc.

Điểm 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Thú y) để xem xét, giải quyết./.
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz