Nghị quyết của Ủy ban thường vụ quốc hội số 746 /2005/NQ-UBTVQH11 giải thích điểm c khoản - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      Luật thương mại 1997 (hhl)
         Chương IV - Chế tài trong thương mại và việc giải quyết tranh chấp trong thương mại (hhl)
             Nghị quyết của Ủy ban thường vụ quốc hội số 746 /2005/NQ-UBTVQH11 giải thích điểm c khoản 2 điều 241...

Tìm trong văn bản

Nghị quyết của Ủy ban thường vụ quốc hội số 746 /2005/NQ-UBTVQH11 giải thích điểm c khoản 2 điều 241 Luật thương mại 1998

Ngày ký:30-11-1997

Trích yếu
    

Giải thích điểm c khoản 2 điều 241 Luật thương mại 1998

Mục lục

Giải thích điểm c khoản 2 Điều 241 của Luật thương mại
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz