BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005 - PHẦN 6: - Chương 34 QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | | Chỉ mục |    
DÂN LUẬT
   BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005 (hhl)
      PHẦN 6: QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (Điều 736 đến 757) (hhl)
         Chương 34 QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN (Điều 736 - Điều 749)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005
PHẦN 6: QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (Điều 736 đến 757)

Ngày ký:14-06-2005
Áp dụng từ:01-01-2006

Bãi bỏ Bộ luật dân sự 1995 và Pháp lệnh hợp đồng kinh tế 1989.

Hướng dẫn:

Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức rà soát để huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung văn bản cho phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự.

Được thay bằng:Bộ LUẬT DÂN SỰ 2015

             

Mục lục
Chương 34 QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN

CHƯƠNG XXXIV QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN

MỤC 1: QUYỀN TÁC GIẢ

Điều 736. Tác giả

Điều 737. Đối tượng quyền tác giả

Điều 738. Nội dung quyền tác giả

Điều 739. Thời điểm phát sinh và hiệu lực quyền tác giả

Điều 740. Chủ sở hữu quyền tác giả

Điều 741. Phân chia quyền của đồng tác giả

Điều 742. Chuyển giao quyền tác giả

Điều 743. Hợp đồng chuyển giao quyền tài sản thuộc quyền tác giả

MỤC 2: QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN TÁC GIẢ

Điều 744. Đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả

Điều 745. Chủ sở hữu và nội dung quyền đối với cuộc biểu diễn

Điều 746. Chủ sở hữu và nội dung quyền đối với bản ghi âm, ghi hình

Điều 747. Chủ sở hữu và nội dung quyền đối với cuộc phát sóng

Điều 748. Chủ sở hữu và nội dung quyền đối với tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá

Điều 749. Chuyển giao quyền liên quan
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz