Luật thương mại 1997 - Chương IV - Chế tài trong thương mại và việc giải quyết - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      Luật thương mại 1997 (hhl)
         Chương IV - Chế tài trong thương mại và việc... (Điều 222 - Điều 243)
            Nghị quyết của Ủy ban thường vụ quốc hội số 746 /2005/NQ-UBTVQH11 giải thích điểm c khoản 2 điều 241...

Tìm trong văn bản

Luật thương mại 1997
Chương IV - Chế tài trong thương mại và việc giải quyết tranh chấp trong thương mại

Ngày ký:10-05-1997
Áp dụng từ:01-01-1998

Bãi bỏ các qui định trái với Luật này

Hướng dẫn:

Chính phủ

Được thay bằng:Luật thương mại 2005

Mục lục Chương IV

CHƯƠNG IV CHẾ TÀI TRONG THƯƠNG MẠI VÀ VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG THƯƠNG MẠI

MỤC 1: CHẾ TÀI TRONG THƯƠNG MẠI

Điều 222. Các loại chế tài trong thương mại

Điều 223. Buộc thực hiện đúng hợp đồng

Điều 224. Gia hạn thực hiện nghĩa vụ

Điều 225. Quan hệ giữa chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng và các loại chế tài khác

Điều 226. Phạt vi phạm

Điều 227. Căn cứ phát sinh quyền đòi tiền phạt

Điều 228. Mức phạt vi phạm

Điều 229. Bồi thường thiệt hại

Điều 230. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Điều 231. Nghĩa vụ chứng minh tổn thất

Điều 232. Nghĩa vụ hạn chế tổn thất

Điều 233. Quyền đòi tiền lãi do chậm thanh toán

Điều 234. Quan hệ giữa chế tài phạt vi phạm và chế tài buộc bồi thường thiệt hại

Điều 235. Huỷ hợp đồng

Điều 236. Thông báo huỷ hợp đồng

Điều 237. Hậu quả của việc huỷ hợp đồng

MỤC 2: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI

Điều 238. Tranh chấp thương mại

Điều 239. Hình thức giải quyết tranh chấp

Điều 240. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại với thương nhân nước ngoài

Điều 241. Thời hạn khiếu nại

Điều 242. Thời hiệu tố tụng

Điều 243. Việc thi hành các bản án, quyết định của Toà án, các phán quyết, quyết định của Trọng tài
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz