Luật thương mại 2005 - Chương VIII - Xử lý vi phạm pháp luật về thương mại - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      Luật thương mại 2005
         Chương VIII - Xử lý vi phạm pháp luật về... (Điều 320 - Điều 322)

Tìm trong văn bản

Luật thương mại 2005
Chương VIII - Xử lý vi phạm pháp luật về thương mại

Ngày ký:14-06-2005
Áp dụng từ:01-01-2006

Thay thế Luật thương mại ngày 10 tháng 5 năm 1997

Hướng dẫn:

Chính phủ

Sửa đổi 1 lần bởi:Luật quản lý ngoại thương (Áp dụng từ 01-01-2018)

             

Mục lục Chương VIII

Điều 320. Hành vi vi phạm pháp luật về thương mại

Điều 321. Hình thức xử lý vi phạm pháp luật về thương mại

Điều 322. Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz