| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam - HÀNH VI THƯƠNG MẠI      
Vietlawconsultants
           .
.           

Tìm trong nhóm văn bản này
nhập điều luật (điều 15, 20 ...), tên văn bản, từ khóa

Luật thương mại 2005

Ngày ký:14-06-2005
Hướng dẫn:

Chính phủ

Áp dụng từ: 01-01-2006

Thay thế Luật thương mại ngày 10 tháng 5 năm 1997

Ghi chú

1. Phạm vi điều chỉnh

Luật thương mại 2005 điều chỉnh « họat động thương mại » giữa « hai thương nhân » thực hiện « trên lãnh thổ Việt nam » (Điều 1, khoản 1).

Khác với luật thương mại năm 1998, Luật thương mại 2005 tập trung vào đỉều chỉnh hoạt động thương...[...]

Mục "Luật thương mại 2005" gồm nhiều phần hoặc văn bản.
Mời bạn tiếp tục chọn phần, văn bản tiếp theo.Copyright © 2007-2014 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz