| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           

Tìm trong nhóm văn bản này
nhập điều luật (điều 15, 20 ...), tên văn bản, từ khóa
| | Chỉ mục |    

Luật thương mại 2005

Ngày ký:14-06-2005
Áp dụng từ:01-01-2006

Thay thế Luật thương mại ngày 10 tháng 5 năm 1997

Hướng dẫn:

Chính phủ

Ghi chú

1. Phạm vi điều chỉnh

Luật thương mại 2005 điều chỉnh « họat động thương mại » giữa « hai thương nhân » thực hiện « trên lãnh thổ Việt nam » (Điều 1, khoản 1). Khác với luật thương mại năm 1998, Luật thương mại 2005 tập trung vào đỉều chỉnh hoạt động thương mại và hầu như không có qui định nào điều chỉnh qui chế thương nhân và hoàn toàn bỏ [...]

     
          
               
          
               
          
     
     
     
          
     
     
          
          
          
     
     
     
          
          Copyright © 2007-2018 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz