| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "DOANH NGHIỆP"      
Vietlawconsultants
           .
.           

Tìm trong nhóm văn bản này
nhập điều luật (điều 15, 20 ...), tên văn bản, từ khóa
| Chỉ mục |    

Luật doanh nghiệp 2005

Ngày ký:29-11-2005
Áp dụng từ:01-07-2006

Thay thế

- Luật doanh nghiệp năm 1999

- Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 166 (luật doanh nghiệp nhà nựớc vẫn tiếp tục áp dụng đến năm 2009 đối với các doanh nghiệp nhà nước chưa chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần)

- Quy định về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp tại Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996.

Hướng dẫn:

Chính phủ

Được thay bằng:Luật doanh nghiệp 2014
Ghi chú

I - Phạm vi điều chỉnh (Điều 1.) Luật doanh nghiệp này quy định thành lập, tổ chức quản lý, hoạt động của doanh nghiệp mọi thành phần kinh tế và nhóm công ty. “Doanh nghiệp” trong luật doanh nghiệp được hiểu là các tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đíc[...]

     
     
     
     
          
          
          
     
     
     
     
     
          
     
     Copyright © 2007-2018 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz