PHÁP ĐIỂN - 
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam
Vietlawconsultants
           .
.           
Văn bản luật, Pháp điển, Bộ luật, Luật Việt nam, Điều ước quốc tế

Thay cho lời mở đầu

  Các bạn thân mến,

  Sau một thời gian ra mắt công chúng, gần đây chúng tôi đã liên tục nhận được một số phản hồi từ phía các chuyên gia luật hoặc bạn đọc. Cũng có đôi lời khen ngợi, có những phê bình xác đáng, lại cũng có những đòi hỏi ... Nhưng cho dù thế nào, tất cả đều đáng quý và đặc biệt thể hiện sự quan tâm của rất nhiều người đến hệ thống Pháp Điển Online mới và độc đáo này.

  Làm nghề luật nhiều năm ở trong nước và nước ngoài, nên mục đích của chúng tôi khi làm công trình này là làm sao cho các văn bản luật rối rắm trở nên rõ ràng hơn, gần thực tiễn và dễ đọc hơn, qua đó đóng góp vào việc phổ biến luật pháp đến với quần chúng với tinh thần biết luật để sử dụng luật và yêu cầu áp dụng luật.

  Phần mềm liên tục được phát triển và hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của những người có nhu cầu tìm hiểu và nghiên cứu luật pháp.

  Xin cảm ơn các bạn.

  LS, TS. Nguyễn Hải Hà
  Tháng 05 năm 2012.


Lợi ích sử dụng "PHÁP ĐIỂN ONLINE LUẬT VIỆT NAM"

 1. Pháp điển hóa

   Các văn bản trước tiên được tập hợp, liệt kê và sắp xếp khoa học theo VẤN ĐỀ, NHÓM VẤN ĐỀ và theo giá trị pháp lý của văn bản trong thống văn bản pháp luật của Việt nam. Đây là bước khởi đầu của công việc pháp điển. Xem

   Trong mỗi vấn đề, các văn bản được xếp theo Sơ đồ hình cây theo thứ tự truyền thống của hệ thống Luật việt nam "Luật > Nghị định > Thông tư" để thể hiện mối tương quan giữa các văn bản: vấn đề điều chỉnh, các văn bản cao hơn và văn bản thấp hơn. Văn bản sửa đổi  được xếp ngay dưới sau văn bản được sửa đổi làm rõ hơn mối tương quan logich Xem.

   Ghi chú cho phép chú giải thêm về cách thức phân loại vấn đề, sắp xếp văn bản hoặc phạm vi áp dụng của nhóm văn bản.

   Danh mục các biểu mẫu, phụ lục cũng được sắp xếp theo vấn đề và theo một nhóm văn bản. Các biểu mẫu phụ lục có nguồn gốc (văn bản ban hành) hoặc được sưu tầm không rõ nguồn gốc. Các mẫu hành chính, phụ lục có thể download để sử dụng ngay hoặc dùng như tài liệu tham khảo. Xin lưu ý, với các dự án chính phủ điện tử, các cơ quan nhà nước Việt nam ngày càng chấp nhận mẫu đơn, giấy tờ hành chính dowload trên các website chính thức và coi chúng có giá trị như mẫu giấy tờ mua hoặc rút trực tiếp.

   Toàn bộ cách thức phân loại vấn đề, ghi chú, sắp xếp và hệ thống hóa văn bản, danh mục các biểu mẫu phụ lục trong phần chỉ mục văn bản được giữ bản quyền.

 2. Giá trị gia tăng trong phần nội dung văn bản

   Phần nội dung xuất hiện khi nhấn vào tên văn bản là nội dung nguyên bản được công bố từ những website luật chính thống của nhà nước.

   Ngoài nội dung nguyên bản, tùy theo từng văn bản, Vietlawconsutants tạo thêm giá trị gia tăng giữ bản quyền các nội dung dưới đây.

   Từ khóa (Keywords). Hệ thống từ khóa của văn bản cho phép xem và tìm ngay vấn đề quan tâm kèm theo các điều luật liên quan đến vấn đề. Ngoài ra, người sử dụng có thể xem nội dung văn bản sắp xếp lại theo hệ thống từ khóa.

   Trích yếu (Abstract). gồm những thông tin thiết yếu của văn bản: ngày ban hành, ngày  có hiệu lực, văn bản này sửa đổi hoặc hủy bỏ, cơ quan được giao hướng dẫn (để tìm văn bản hướng dẫn).

   Tóm tắt phạm vi điều chỉnh cho phép xác định phạm vi của văn bản. Phạm vi điều chỉnh ở đây được xác định theo nghĩa rộng nghĩa là bao gồm 5 ranh giới:
   1. theo thực chất : khiếu nại, tố cáo, hoạt động hóa chất, tố tụng...,
   2. theo không gian: áp dụng với hành vi thực hiện trên lãnh thổ Việt nam hay ngoài lãnh thổ Việt nam...,
   3. theo thời gian: hiệu lực hồi tố, các qui định chuyển tiếp,
   4. theo đối tượng: áp dụng đối với công dân Việt nam,  người mang quốc tịch nước ngòai, thể nhân, pháp nhân ...
   5. theo mối tương quan trong hệ thống văn bản: khi có qui định khác (xung đột) với các văn bản khác hoặc điều ước quốc tế.
   Nếu không có qui định rõ về các giới hạn trên, khi đó cần áp dụng các nguyên tắc chung và luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật.

   Danh mục điều khỏan và Danh mục phụ lục (nếu có) do chúng tôi lập ra để giúp nhanh chóng nắm bắt nội dung tổng quát. Hệ thống ký hiệu đánh dấu các điều khỏan được sửa đổi, được thêm, được hướng dẫn hoặc có thực tiễn áp dụng (án, công văn, bình luận của các luật gia). Tên điều luật, khoản mục, tên phụ lục trong danh mục có thể khác hoặc không có trong nguyên bản.

   Nội dung mới (consolidated content). Khi văn bản được sửa đổi, thì bên cạnh phần Nội dung cũ trước khi sửa đổi, Người sử dụng có thể xem nội dung của văn bản sau khi đã sửa đổi với ghi chú cụ thể điều khỏan đã sửa và số lần sửa. Phần tra cứu nội dung điều khỏan cho phép xác định nguồn của sửa đổi (văn bản nào), thời điểm áp dụng sửa đổi, so sánh sửa đổi với nội dung gốc hoặc giữa các lần sửa đổi với nhau 

   Hướng dẫn thi hành. Khi văn bản đang tra cứu có văn bản qui phạm pháp luật hướng dẫn thi hành (Nghị định, thông tư) thì Phần hướng dẫn thi hành cho phép xem trên một tài liệu duy nhất (Master document) nội dung điều luật được hướng dẫn, văn bản và các điều luật hướng dẫn tương ứng theo 3 cấp Luật  > Nghị định  > Thông tư.

   Thực tiễn áp dụng (nếu có): Phần này tập hợp các bản án, công văn giải thích của cơ quan hành chính (không phải là văn bản qui phạm pháp qui) và bình luận của các luật gia có tên tuổi về một số điều luật trong văn bản. Phần này tương đương với "Án Lệ - Jurisprudence" và "Học thuyết - Doctrine" (hiểu theo nghĩa rộng gồm quan điểm hay giải thích của luật gia có uy tín hoặc của cơ quan nhà nước khi áp dụng một số điều luật).

 3. Tính thực tiễn và nghiên cứu chuyên nghiệp

   Nội dung văn bản bao gồm nội dung điều luật. Tuy nhiên việc nghiên cứu chi tiết từng điều khỏan có thể rất có ích để phục vụ cho yêu cầu nghiên cứu, tranh tụng.

   Điều luật sửa đổi. Cho phép xem lại nội dung cũ trước khi sửa đổi, số lần sửa đổi và nội dung từng lần sửa đổi. Người sử dụng có thể xác định nội dung sửa đổi theo văn bản nào, thời điểm bắt đầu áp dụng sửa đổi và đối chiếu sự khác biệt giữa nội dung hiện tại và nội dung trước khi sửa đổi hoặc giữa các lần sửa đổi với nhau .

   Lịch sử điều luật. Thường thì Nhà làm luật Việt nam thay vì sửa đổi điều luật đã lựa chọn cách thức hủy bỏ và thay bằng văn bản mới. Các qui định cũ (đã hết hiệu lực) thực ra tiếp tục tồn tại và phát triển lên trong văn bản mới. Trong trường hợp này phần lịch sử điều luật cho phép so sánh và đối chiếu giữa điều luật cũ và điều luật được phát triển lên, tương tự như điều luật sửa đổi.

   Hướng dẫn thi hành Khi điều luật có các văn bản hướng dẫn thi hành (Nghị định, thông tư) thì Phần hướng dẫn thi hành cho phép xem các nội dung hướng dẫn, đối chiếu với điều luật được hướng dẫn. Như vậy người sử dụng có thể nghiên cứu đầy đủ điều luật, xác định "hướng dẫn thừa" (chỉ là nhắc lại điều luật được hướng dẫn) hoặc "hướng dẫn" nhưng thực ra là thêm qui định mới, không có trong điều luật được hướng dẫn.

   Thực tiễn áp dụng Tập hợp các bản án, công văn giải thích của cơ quan hành chính (không phải là văn bản qui phạm pháp qui) và bình luận của các luật gia có tên tuổi về điều luật. Phần này tương đương với "Án Lệ - Jurisprudence" và "Học thuyết - Doctrine" (hiểu theo nghĩa rộng gồm quan điểm hay giải thích của luật gia có uy tín hoặc của cơ quan nhà nước khi áp dụng một số điều luật).

 4. Hệ thống hỗ trợ

  Thông qua hai công cụ tìm kiếm riêng của Vietlawconsultants và tìm kiếm theo Chuyên mục

Copyright

 • Cách trình bày, cách thức phân loại, sắp xếp, hệ thống hóa đề mục, vấn đề, văn bản,tài liệu cùng với hệ thống từ khóa (keyword) trong website này đều có bản quyền. Cấm sao chép, bắt trước Cách trình bày, phân loại, sắp xếp, hệ thống hóa đề mục, vấn đề, văn bản,tài liệu cùng với hệ thống từ khóa (keyword) trong website này.
 • Ngoài phần nội dung nguyên bản của văn bản pháp luật được công bố, các nội dung văn bản, khác, trích yếu (Abstract), danh mục đều có bản quyền. Đươc sử dụng vào mục đích đích cá nhân sau khi đăng nhập. Cấm sao chép, bắt trước hoặc sử dụng lại vào mục đích thương mại.

Team

 • Ls. Ts. Nguyễn Hải Hà (chủ biên)

 • Nguyển Hải Lân - Thiết kế cơ sở dữ liệu và design

 • Nguyễn Việt Hoàng - Thể hiện

Và những người khác...

Hệ thống sử dụng bộ gõ tiếng Việt AVIM

Mọi thư từ góp ý và đề xuất xin gửi về địa chỉ info@vietlaw.bizCopyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz