Giao dịch bảo đảm - Văn bản luật - Cập nhật đến 20-06-2018
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "Giao dịch bảo đảm"      
Vietlawconsultants
           .
.           
Tìm trong phần này

Chỉ mục Phần Giao dịch bảo đảm
(Cập nhật đến 20-06-2018)

GIAO DỊCH BẢO ĐẢM
            Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-BTP-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2012 hướng dẫn việc đăng ký, cung cấp thông tin về cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển
            Nghị định 83/CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 về đăng ký giao dịch bảo đảm (hhl)
            Nghị định 163/CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 về giao dịch bảo đảm
            Nghị định 08CP ngày 10 tháng 3 năm 2000 về đăng ký giao dịch bảo đảm (hhl)

Giao dịch bảo đảm

     
     
          
     
          
     
Giao dịch bảo đảm - Văn bản luật - Cập nhật đến 20-06-2018


Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz