| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HÀNH VI THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
Biễu mẫu & Phụ lục
Tìm trong nhóm văn bản này
nhập điều luật (điều 15, 20 ...), tên văn bản, từ khóa

Luật thương mại 2005
(Cập nhật đến 27-03-2012)

HÀNH VI THƯƠNG MẠI   
   Luật thương mại 2005   
                Chương I - Các qui định chung và Chương IX (Điều 1 - Điều 323)
                Chương II - Mua bán hàng hóa (Điều 24 - Điều 73)
                Chương III - Cung ứng dịch vụ (Điều 74 - Điều 87)
                Chương IV - Xúc tiến thương mại (Điều 88 - Điều 140)
                Chương V - Các hoạt động trung gian thương mại (Điều 141 - Điều 177)
                Chương VI - Một số họat động thương mại cụ thể khác (Điều 178 - Điều 291)
                Chương VII - Chế tài trong thương mại và giải quyết tranh chấp trong thương mại (Điều 292 - Điều 319)
                Chương VIII - Xử lý vi phạm pháp luật về thương mại (Điều 320 - Điều 322)
                Nghị định 23CP ngày 12 tháng 2 năm 2007 Về hoạt động mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Luật thương mại 2005

     
          
               
          
               
          
     
     
     
          
     
     
          
          
          
     
     
     
          
          
Luật thương mại 2005 - Văn bản hướng dẫn - Cập nhật đến 27-03-2012


Copyright © 2007-2017 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz