| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "TRANH CHẤP HÀNH CHÍNH"      
Vietlawconsultants
           .
.           
Tìm trong nhóm văn bản này
nhập điều luật (điều 15, 20 ...), tên văn bản, từ khóa

Luật thanh tra năm 2010
(Cập nhật đến 27-03-2015)

TRANH CHẤP HÀNH CHÍNH   
   Thanh Tra   
      Luật thanh tra năm 2010   
                    Nghị định 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành
                    NGHỊ ĐỊNH 86/CP ngày 22 tháng 09 năm 2011 hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra (sd 2015)

Luật thanh tra năm 2010

     
     
Luật thanh tra năm 2010 - Văn bản hướng dẫn - Cập nhật đến 27-03-2015


Copyright © 2007-2017 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz